Follow

Proč se Bělorusové odhodlali k povstání? Přečtěte si překlad analýzy od běloruské anarchistické skupiny @Pramenofanarchy na našem webu:

afed.cz/text/7215/vzpoura-prot

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community