Follow

Someone destroyed cars of medics helping refugees in at the border with .

RT @CzabanPiotr@twitter.com

Ktoś w nocy siekierą rozbił auta @medycynagranicy@twitter.com - informuje znajoma i przesyła zdjęcia. - Słyszałam w nocy hałas, ale myślałam, że to może odgłos strzałów dobiegający ze strony granicy.

🐦🔗: twitter.com/CzabanPiotr/status

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community