Follow

Looking for more Dutch accounts to follow here… tips?

@berengels Er zijn er best wel veel, dus lastig om hier een keuze uit te maken. 🤔

@berengels Misschien helpt mij boost. Je kunt ook kijken welke accounts ik boost, zit zo nu en dan Nederlands tussen.

@berengels specifiek nederlandstalig of gewoon mensen uit Nederland?

@mvgorcum both work! Op de eerste plaats volgtips, op de tweede plaats mensen uit NL en op de derde Nederlandstalig.

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community