Leuk filmpje hoor!

*WikiconNL 2019*

"Op vrijdag 8 en zaterdag 9 maart organiseert #Wikimedia #Nederland in de Social Impact Factory te #Utrecht WikiconNL, een conferentie over Wikipedia, Wikimedia en vrije toegang tot informatie in de breedste zin van het woord. Wikipedia is net 18 jaar geworden en is dus volwassen. Hoe is Wikipedia gegroeid, in wat voor wereld opereert Wikipedia en met welke ontwikkelingen moet de Wikimedia-beweging rekening houden? Dat zijn de vragen waarover Wikimedia-vrijwilligers, onderzoekers, Wikimedia-grootgebruikers, medewerkers van archieven, bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen en geïnteresseerden in vrije kennis in Utrecht praten. Daarnaast zijn er trainingen en workshops. Inschrijven via: wikimedia.nl/projectpagina/ins

youtube.com/watch?v=HNgh3Fvx4C

@decentral1se @manetta Hey! :-) Thanks for the tag, someone already put it on the "Good Things Happening" calendar ;-)

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social - because anarchy is much more fun with friends.
chaos.social is a small Mastodon instance for and by the Chaos community surrounding the Chaos Computer Club. We provide a small community space - Be excellent to each other, and have a look at what that means around here.
Follow @ordnung for low-traffic instance-related updates.
The primary instance languages are German and English.