Follow

@lewactwo Wiedziałuś, że kilka subdomeny (np. git., matrix., pomoc.) już nie działą? Pomoc nadal jest potrzebny?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community