Potser mai havia publicat res tan personal a internet. I he decidit fer-ho en català.

Però no és només personal. És part d'un experiment mental per identificar maneres concretes d'ajudar localment, per millorar globalment.

evilham.com/ca/blog/2020-parau

Follow

@tuttle @titi això va en línia de coses que hem parlat últimament :-).

· · Web · 1 · 0 · 1

@evilham @tuttle Moltes gràcies! M’ha agradat molt :)

>explicar com es pot passar de ser una persona que consumeix tecnologia de manera passiva, a coproduir tecnologia o, com a mínim, a consumir-la de manera conscient i crítica.

Això quan dius que ho publiques? ;)

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community