Follow

Recordatori que es poden fer servir els beneficis fiscals per això:
bancdelsaliments.org/ca/dona/i

I que, en tots els aspectes, donar diners te més sentit que donar aliments.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community