Follow

Si algú pot, seria bastant interessant tenir traduccions correctes i completes de @cryptpad al català

Hi ha informació per començar aquí:
github.com/xwiki-labs/cryptpad
I, entre altres, hi ha el francès com a llengua amb bona traducció, així que l'anglès només és necessari pel document guia (recordem que els desenvolupadors estan a França).

· · Web · 2 · 2 · 1

@evilham Thank you! If you or anyone else wants to contribute to the Catalan translation it is already started here: weblate.cryptpad.fr/projects/c

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community