Follow

"L'accés a la xarxa és lliure de discriminació (Model Open-Access). Gràcies a la infraestructura pròpia, la ciutat de Zürich pot influenciar el preu, la qualitat, la velocitat de desplegament de la xarxa i garantir l'accés al servei. La ewz (empresa de la ciutat de Zürich) mateixa no ofereix serveis de fibra òptica directament als clients finals."

zuerinet.ch/faq

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community