Follow

Yesss! De banken worden gesloopt, nu is er opeens heel veel ruimte en weer een kamer bijna klaar voor de verhuizing!

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community