Follow

mh~, funny, swedish song lyrics, audiohazard 

my brain: ah fuck this kinda sucks
other part of my brain, dancing:
Vi undrar är ni redo att vara med
Armarna upp nu ska ni få se
Kom igen
Vem som helst kan vara med
Så rör på era fötter
Oa-a-a
Och vicka era höfter
O-la-la-la
Gör som vi
Till denna melodi

Dansa med oss
Klappa era händer
Gör som vi gör
Ta några steg åt vänster
Lyssna och lär
Missa inte chansen
Nu är vi här me
Caramelldansen

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community