Feu un cop d'ull a AnonXeljomudoX (@fckguardiacivil): twitter.com/fckguardiacivil

Abans de que la GC xapi el compte.

chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community