Żyję, żyję..
Nowe mieszkanie wywołało u mnie netowstręt; mieszkając niemal w najwyższym punkcie miasta, z dala od betonowych bloków, sieci wysokiego napięcia, w okolicy ultra-cichej, częściej sięgam po radio, książki i podkasty..
Zamiast podkastów, na fotce widać wódkę.. Hmm.. oznacza to, że jakoś tam się trzymam ;)
Na dniach nowe wpisy na blogu. Amen666

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social - because anarchy is much more fun with friends.
chaos.social is a small Mastodon instance for and by the Chaos community surrounding the Chaos Computer Club. We provide a small community space - Be excellent to each other, and have a look at what that means around here.
Follow @ordnung for low-traffic instance-related updates.
The primary instance languages are German and English.