Follow

Litet häftigt, men samtidigt... inser du att det är allt du genom åren köpt från Amazon som finansierar resan? Samtidigt som handlarna/säljarna/författarna inte får speciellt mycket för sitt arbete.

Jag är kluven!

youtu.be/tMHhXzpwupU

· · Web · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community