Follow

Nadszedł czas! Ogłaszamy Tydzień Solidarności z Uwięzionymi Anarchist.k.ami 2020! Od 23.08 możecie przeprowadzić każde działanie, a jedynym ograniczeniem niech będzie nasza własna wyobraźnia.

Wezwanie do działania po polsku: solidarity.international/index

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community