Follow

Podły, zjebany dzień..
Dzień z tych, gdy wracasz z pracy z zaciśniętymi pięściami i masz ochotę rozjebać wszystko wokół.. Nerwy napięte do granic możliwości, kula w gardle, wściekłość na twarzy...
W pionie trzyma mnie jeszcze godność i punkowy wkurw!

Nigdy nie opuszczaj głowy
I pomiatać sobą nie daj!
Nie schodź nigdy ze swej drogi
Idź nią dalej bo tak trzeba!

/1125 - Z losem zaciśniętym w dłoni/

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social - because anarchy is much more fun with friends.
chaos.social is a small Mastodon instance for and by the Chaos community surrounding the Chaos Computer Club. We provide a small community space - Be excellent to each other, and have a look at what that means around here.
Follow @ordnung for low-traffic instance-related updates.
The primary instance languages are German and English.