Follow

Ale wstyd...

Dostaliśmy konkretny wpierdol od AZ Residomo Havířov...
Havířov, to żadna potęga w czeskim hokeju, tym bardziej wynik rozczarowuje :/

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community