Follow

- pierwszy test :) Naprawdę fajny gadżet; w pracy, na spacerze, w lesie..

Ustrojstwo całkiem długo utrzymuje temperaturę wody, po każdym łyku, "matero" uzupełniane jest świeżą wodą.. Plastik trzeba przed użyciem wyparzyć, albowiem jebie on okrutnie chemią :/

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community